Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for Hvidovre Roklub.
FORBEHOLD OG PRISER
Vi forbeholder os retten til at ændre priser uden varsel. Alle priser på disse sider er opgivet excl. moms, da foreningen er momsfritaget. Vi tager forbehold for tryk-/tastefejl.
VILKÅR
Det er en forudsætning for medlemskabet af Hvidovre Roklub, at du overfører første kontingent til Hvidovre Roklubs bankkonto. Du vil modtage detaljerede instruktioner i forbindelse med indmeldelse.
Kontingent betales kvartalsvis forud ved bankoverførsel.
KVITTERING
Medlemmet modtager ingen separat kvittering for indbetalinger ved bankoverførsel.
OPHØR / OPSIGELSE af medlemskab.
Ønsker du ikke længere medlemskab af Hvidovre Roklub, skal du meddele dette til klubbens bestyrelse på bestyrelsen@hvidovreroklub.dk. Der vil i forbindelse med udmeldelse ikke blive refunderet betalt kontingent. Du vil efter udmeldelse, ikke længere modtage opkrævninger fra klubben.
FORTRYDELSESRET
Der er ikke fortrydelsesret, og der refunderes ikke penge efter tilmelding. Dog kan der i tilfælde af længerevarende sygdom gøres undtagelser.
REKLAMATIONSRET
Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er du ikke omfattet af en reklamationsret. Du kan dog klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder, du er uenig i. Alle klager vil blive behandlet i bestyrelsen, hvorefter du vil få en tilbagemelding.
MEDLEMMETS ANSVAR
Hvidovre Roklub forbeholder sig ret til at spærre medlemmets adgang til klubbens aktiviteter ved manglende kontingentbetaling, og hvis der sker mislighold af klubbens ejendom eller foreningssystemer. Der vil ikke blive udbetalt kompensation til medlemmet ved eventuel spærring.