Uddannelse

Roskole

Hvad er en roskole?
Roskole er et obligatorisk rokursus for kommende medlemmer af Hvidovre Roklub, som er nye i rosporten. Efter gennemførsel af roskolen frigives man til roning i inrigger og kan deltage i klubbens normale ro-aktiviteter. Så længe de nye medlemmer er under uddannelse kaldes de ”kaniner”.

Hvem kan deltage?
Hvidovre Roklub har for tiden kun voksne medlemmer. For at ro kræves det, at du kan svømme 300 m, at du er i rimelig fysisk form, og at du har rimelig smidighed og balanceevne.

Hvornår er der roskole?
Hvidovre Roklub afholder forskellige typer af roskoler, men det er antallet af interesserede nye medlemmer, der afgør om en roskole bliver gennemført (se herunder).

Roskole: Forår 2024

Roskolen består af et indendørs - og et udendørs instruktionsforløb:

 1. Indendørs
  1. 4-5 gange startende midt/slut februar.
  2. Der arbejdes med rotaget i ergometer
  3. Følgende emner bliver dækket: Redningsveste, styrbord/bagbord, bådens opbygning, nummerering af pladser, kommandoer, sikkerhed til søs med mere.

 2. På vandet
  1. 8-10 gange, 2-3 gange om ugen.
   Forløbet på vandet omfatter indøvning af teknik, sikkerhed, kommandoer og pladsskifte.

 3. Generelt
  1. Varighed fra start til frigivelse: Ca.. 3 uger.
  2. Der er ingen fast plan for undervisningen på vandet. Datoer aftales mellem kaniner og instruktører

 4. Status på forårs-roskole 2024
  1. Indendørstræning: Datoer for træningen bliver fastlagt i begyndelse en af 2024.
  2. Vi starter på vandet efter påske, og planlægger datoerne sammen med kaninerne.

Roskole: Sommer 2024

Roskolen består af et komprimeret instruktionsforløb:

 1. Førløb
  1. Forløbet strækker sig over to uger med 7 dages undervisning startende en weekend i maj .
  2. Den første dag (lørdag) undervises der i rotaget i ergometer, sikkerhed, og der er øvelser ved pontonen; ombordstigning, fra borde, rotaget med mere. Senere den første dag får kaninerne deres første rotur.
  3. De følgende dage (søndag, tirsdag, onsdag og torsdag) træner vi på vandet med indøvning af teknik, sikkerhed, kommandoer og pladsskifte. Desuden undervises der i bådens opbygning, nummerering af pladser, kommandoer med mere.

 2. Generelt
  1. Varighed fra start til frigivelse: Max. 2 uger. Der kan dog være behov for yderligere træning efter de planlagte 7 dages instruktion.
  2. På hverdage starter undervisningen kl. 18.
  3. Der er et fast skema for undervisningsforløbet.

 3. Status på roskole 2024
  1. Roskolen starter midt i maj – datoer ikke fastlagt endnu.

Roskole: Senior/Formiddag 2024

Roskolen består af et tilpasset træningsforløb:

 1. Førløb
  1. Forløbet strækker sig over 3 uger startende en weekend efterfulgt af en formiddags-roskole på mandage, onsdage og fredage.

 2. Generelt
  1. Roskolen bliver kun gennemført ved mindst 3 kaniner.
  2. Varighed fra start til frigivelse: Ca. 3 uger.
  3. Der er et fast skema for undervisningsforløbet.

 3. Status på roskole 2024
  1. Hvis roskolen afholdes vil starttispunktet være slut maj/start juni.

Roskole: Mentorforløb 2024

Et mentorforløb er et undervisningsforløb rettet mod 1-2 kaniner:

 1. Førløb
  1. Forløbet skal starte i så god tid, at det kan være afsluttet senest ved udgangen af august, men det er en forudsætning, at der er instruktører til rådighed.
  2. Max 2 kaniner bliver tildelt 1-2 instruktører (eller erfarne roere), der autonomt planlægger forløbet med kaninerne.
  3. Man skal regne med 7-9 gange a 2-3 timers varighed på vandet.
  4. Undervisningen kan foregå på hverdage eller weekenddage alt efter, hvad instruktører og kaniner kan blive enige om.

 2. Generelt
  1. Ønskelig periode: Max. 2-3 uger, så kaninerne kan nå at få flere ture på vandet inden standerstrygning.

 3. Status på roskole 2024
  1. Mentorforløb planlægges og afvikles baseret på behov og tilgængelige instruktører.

 

Ønsker du yderlige information om Hvidovre Roklubs roskole, så kontakt klubben her.

Styrmandsuddannelse

C-styrmand

Som C-styrmand har man ret til at være styrmand på ture inden for HvR´s lokale rofarvand.

For at blive C-styrmand, eller korttursstyrmand, skal man have gennemført klubbens C-styrmandskursus. Kurset følger DFfR's retningslinjer for korttursstyrmandskurser og har til formål at kvalificere deltagerne til at udøve godt sømandskab til søs og træffe de rigtige valg som styrmand. Det omfatter emner som søsikkerhed, søvejsregler, og styrmandens ansvar.

Kurset afholdes normalt en gang om året af klubbens erfarne instruktører. Det afsluttes med en praktisk prøve, hvorefter deltagerne efter indstilling fra underviserne tildeles C-styrmandsrettigheder af klubbens roledelse.

Korttursstyrmandsuddannelse, HvR elevhæfte 2021

B-styrmand

Som B-styrmand har man ret til at være styrmand på endagsture inden for HvR's udvidede rofarvand.

Det kræver ingen ekstra uddannelse at blive B-styrmand. Man skal være erfaren C-styrmand, have gennemført flere ture inden for det udvidede rofarvand, og vurderet egnet af klubbens roledelse.

A-Styrmand

A-styrmand er HvR's betegnelse for langtursstyrmand. Andre klubber bruger benævnelsen L-styrmand.

For at blive A-styrmand skal man have gennemført DFfR's langtursstyrmandskursus, være erfaren C-styrmand, have erfaring fra ture uden for HvR's daglige rofarvand og iøvrigt af klubbens roledelse være vurderet egnet som langtursstyrmand.

DFfR materiale

DFfR har udgivet et udmærket undervisningsmateriale til langtursstyrmandsuddannelsen, langtursstyrmandsbogen, som dækker alt. Også det stof der gennemgås ved roskolen og på korttursstyrmandsuddannelsen. Den er nyttig læsning for alle. Du finder den ved at klikke på knappen:

DFfR langtursstyrmandsbog

DFfR har også udgivet et undervisningsmateriale til deres coastal kursus, som alle coastalroere bør læse:

DFfR coastal kursus materiale

Anden uddannelse / kurser

Hvidovre Roklubs medlemmer benytter sig også af eksterne kurser. DFfR har et godt udbud af relevante kurser som fx. langtursstyrmand, turlederkursus, klubtrænerkursus og materialekursus. Du finder kursusoversigten ved at klikke på knappen.

DFfR kursusoversigt