Uddannelse

Roskole

Hvad er roskole? - Roskole er et obligatorisk rokursus for kommende medlemmer af Hvidovre Roklub, som er nye i rosporten.

Hvornår? - Hvidovre Roklub afholder normalt roskoler med start i januar og med start i maj.

Hvem kan deltage? - Hvidovre Roklub har for tiden kun voksen medlemmer. For at ro kræves kun, at du kan svømme 300 m, at du er i rimelig fysisk form, og at du har rimelig smidighed og balanceevne.

Hvad er programmet? - Januar holdet starter med træning i romaskiner, hvor formen bygges op, og teknikken i rotagene indlæres. I april måned, så snart vandtemperaturen tillader det, fortsætter vi på vandet. Maj holdet starter med nogle introduktionsaftener i slutningen af april med teori og romaskinetræning.

Forløbet på vandet går over 10 gange og omfatter indøvning af teknik, sikkerhed, kommandoer og pladsskifte. Vi går på vandet i vores inriggerbåde, starter med korte ture på nogle få km og afslutter med en længere tur på 20 km. Efter gennemførsel af roskolen frigives man til roning i inrigger og kan deltage i klubbens normale ro-aktiviteter.

Styrmandsuddannelse

C-styrmand

Som C-styrmand har man ret til at være styrmand på ture inden for HvR´s lokale rofarvand.

For at blive C-styrmand, eller korttursstyrmand, skal man have gennemført klubbens C-styrmandskursus. Kurset følger DFfR's retningslinjer for korttursstyrmandskurser og har til formål at kvalificere deltagerne til at udøve godt sømandskab til søs og træffe de rigtige valg som styrmand. Det omfatter emner som søsikkerhed, søvejsregler, og styrmandens ansvar.

Kurset afholdes normalt en gang om året af klubbens erfarne instruktører. Det afsluttes med en praktisk prøve, hvorefter deltagerne efter indstilling fra underviserne tildeles C-styrmandsrettigheder af klubbens roledelse.

Korttursstyrmandsuddannelse, HvR elevhæfte 2021

B-styrmand

Som B-styrmand har man ret til at være styrmand på endagsture inden for HvR's udvidede rofarvand.

Det kræver ingen ekstra uddannelse at blive B-styrmand. Man skal være erfaren C-styrmand, have gennemført flere ture inden for det udvidede rofarvand, og vurderet egnet af klubbens roledelse.

A-Styrmand

A-styrmand er HvR's betegnelse for langtursstyrmand. Andre klubber bruger benævnelsen L-styrmand.

For at blive A-styrmand skal man have gennemført DFfR's langtursstyrmandskursus, være erfaren C-styrmand, have erfaring fra ture uden for HvR's daglige rofarvand og iøvrigt af klubbens roledelse være vurderet egnet som langtursstyrmand.

DFfR materiale

DFfR har udgivet et udmærket undervisningsmateriale til langtursstyrmandsuddannelsen, langtursstyrmandsbogen, som dækker alt. Også det stof der gennemgås ved roskolen og på korttursstyrmandsuddannelsen. Den er nyttig læsning for alle. Du finder den ved at klikke på knappen:

DFfR langtursstyrmandsbog

DFfR har også udgivet et undervisningsmateriale til deres coastal kursus, som alle coastalroere bør læse:

DFfR coastal kursus materiale

Anden uddannelse / kurser

Hvidovre Roklubs medlemmer benytter sig også af eksterne kurser. DFfR har et godt udbud af relevante kurser som fx. langtursstyrmand, turlederkursus, klubtrænerkursus og materialekursus. Du finder kursusoversigten ved at klikke på knappen.

DFfR kursusoversigt