Vinterroning

Vinterroning foregår i perioden fra standerstrygning til standerhejsning, svarende til perioden for vintertid. Når vejret tillader det, kan man ro i både inrigger og havkajak. En stille klar frostmorgen på Kalveboderne er en fantastisk oplevelse.

For at ro vinterroning skal man have godkendelse af klubbens roledelse. Dette indebærer, at man har roet en vis distance i løbet af sæsonen, og at man fornyer sit svømmebevis umiddelbart inden vintersæsonens start.

Om vinteren reduceres rofarvandet af fredningshensyn. Man må som udgangspunkt kun ro i sejlrenderne fra Hvidovre havn til motorvejsbroen og Amager og langs Amager fra Slusen i nord til Svenskeholm mod syd. Desuden i Københavns Havn fra slusen til Skuespilhuset-Papirøen. Passage af slæbestedet ved slusen/stigbordene må kun finde sted ved lav strøm. Afstanden til land må aldrig overstige 200 meter.