Klubbens historie

Starten

Hvidovre Roklub blev stiftet i 1951, på et tidspunkt hvor Hvidovre stadig var en forstad med landligt islæt og kun havde halvt så mange indbyggere som i dag, og kysten mod Kalveboderne var et lavbundet, sumpet og til tider ildelugtende område. Men også i en periode hvor Hvidovre blev udbygget både med parcelhuse og socialt boligbyggeri, og hvor der skete en stor tilflytning til Kommunen.

Huset

Klubbens første klubhus var en lille lejet bygning for enden af Lodsvej. Den blev hurtigt for lille – allerede efter et årstid havde klubben seks både af forskellige typer – og byggeriet af den nuværende bådhal med beliggenhed i Hvidovre Havn blev påbegyndt af klubbens medlemmer i 1954. Cirka 10 år senere blev huset udvidet med en tilbygning med opholdsrum og køkkenfaciliteter.

Klubhuset på havnen blev efterhånden lidt træt, og klubbens medlemmer fik svært ved at vedligeholde det, og i 2017 overtog Hvidovre Kommune ejerskabet. Planen er inden for en overskuelig fremtid at bygge et nyt klubhus til HvR.

Klubhuset 1951

Indvielse 1954

Rejsegilde 1965

Området

I de godt 70 år, klubben har eksisteret, er der sket store ændringer med Kalveboderne. Kystagerparken er blevet anlagt på overskudsjord fra byggerier i Københavnsområdet, Avedøre Holme med det store industriområde er blevet inddæmmet, og motorvejsbroen til Amager med øen midtvejs blev bygget. Det har forandret kalveboderne til et bassinagtigt område, men ikke gjort det mindre interessant som rofarvand, måske tværtimod. Hele området er i dag fredet.

Medlemmerne

Som klub har HvR også gennemgået ændringer i vores 70 års levetid. Det samme har påklædningen og sammensætningen af medlemsgruppen. I dag er vi en klub med cirka 110 medlemmer - alle voksne motionsroere.