Bådtyper

Inriggere

En inrigger er en relativ bred, stabil og søstærk bådtype, der er velegnet til havsejlads. I inriggeren har hver roer én åre og sidder med ryggen i sejlretningen. Der skiftes normalt plads undervejs på vandet, og man skiftes til at sidde som styrmand.

Der er to typer af inriggere: en 2-årers med to roere og én styrmand, og en 4-årers med fire roere og én styrmand.

Hvidovre Roklub har seks 2-årers og fem 4-årers inriggere. De fleste er bygget i træ, og et par stykker er bygget i glasfiber. Flere er af høj alder og kræver derfor en del vedligehold, men de er alle sejlklare i dag.

Inriggeren er den mest roede bådtype i Hvidovre Roklub. Den bruges både til de daglige kortere ture i lokalfarvandet, men også til længere ture.

For at ro inrigger skal du gennemføre klubbens roskole, eller være frigivet som roer fra en anden roklub. Der skal desuden altid være en uddannet styrmand med i båden.

 

 

Outriggere (Sculler)

En outrigger er en lang smal båd, hvor riggen sidder uden for båden. Det er den bådtype, der kendes fra konkurrenceroning.

Med den smalle outrigger kan man få højere fart end i en inrigger. Til gengæld er stabiliteten ikke så god, så outriggeren kræver mere af roeren i forhold til balance, koordination og teknik.

Hvidovre Roklub har et antal singlescullere, hvor man ror alene, fire dobbeltscullere og en dobbelt firer. I alle disse bådtyper roes med to årer og uden styrmand i båden. Desuden har vi en otter, hvor de otte roere ror hver med en åre, og der er desuden en styrmand i båden. I HvR bruges outriggerne til motionsroning, dvs. kortere ture i lokalfarvandet.

For at ro outrigger i HvR skal du være frigivet inriggerroer og desuden have gennemført et outriggerkursus. Du kan også ro outrigger, hvis du er frigivet til denne bådtype i en anden klub. 

Coastal både

Coastal både er en meget sikker og stabil bådtype, der er velegnet til roning i bølger på åbent vand. Den giver mulighed for roning med fokus på teknik og fart, og giver, med dens gode stabilitet, inriggerroere mulighed for en mere udfordrende roning. Samtidig giver coastal båden outriggerroere mulighed for roning i farvand og under vejrforhold, der normalt ikke egner sig til outriggerroning.

Coastal både er bygget i glasfiber eller kulfiber. De findes som 1x til én roer, 2x til to roere, og 4+ til fire roere med styrmand.

Hvidovre Roklub fik leveret vores coastal båd, en 2x, ved sæsonsstarten 2022.

For at ro coastal i HvR skal du være frigivet inriggerroer og være komfortabel med at ro med to årer. 

Havkajakker

En moderne havkajak er normalt udført i plastik, glasfiber eller kulfiber. Havkajakken har vandtætte rum til opbavaring, som samtidig sikrer opdrift, så kajakken ikke kan synke. Flere havkajakker har ror og nogle også finne. For at undgå at der kommer vand i kajakken, kan sidderummet (cockpittet) overdækkes med et dækken (sprayskirt).

En havkajak er sødygtig og klarer sig fint i vind og bølgegang på åbent vand.

Hvidovre Roklub har et mindre antal havkajakker som supplement til robådene. For at ro havkajak i Hvidovre Roklub skal du være frigivet til robåd enten på HvR's roskole eller i en anden roklub. Desuden skal du være i besiddelse af et IPP2 bevis (der er et officielt "kørekort" til havkajak).