Sikkerhed

Roning er en søsport, og der stilles derfor visse krav til uddannelse, til udstyr og materiel, til fysisk form og ikke mindst til adfærd under roning. Heldigvis viser statistikken, at der er meget lille risiko for at komme ud for uheld med fatale følger. Mindre alvorlige uheld kan også være meget ubehagelige, og i Hvidovre Roklub vil vi ikke have uheld!

Klubben følger naturligvis gældende lovgivning og DFfR's retningslinjer. De basale regler og krav er nedfældet i klubbens vedtægter og ro- og kajakreglementer.

Vi tror på, at maksimal sikkerhed opnås bedst ved dialog og holdningsbearbejdelse frem for strikse, detaljerede regler. Vi har over de seneste par år set det virke, udtrykt ved en øget brug af redningsveste, således at det normale for inriggerroere i Hvidovre Roklub i dag er altid at være iført redningsvest, når man er på vandet.

Den årlige test af redningsveste

Råd - vejledninger - procedurer

Nedenfor finder du links til råd, vejledninger og procedurer. Der vil løbende blive tilføjet flere dokumenter i takt med, at de bliver udarbejdet af klubbens medlemmer.

Søsportens sikkerhedsråd

Søsportens sikkerhedsråd har udgivet en række pjecer om sikkerhed til søs. Du finder de digitale udgaverr ved at klikke her:

Uheldsrapportering

Skulle der ske et uheld, er det vigtigt, at vi som klub lærer af det, så vi undgår gentagelser. Derfor er det vigtigt, at uheldet rapporteres til roledelsen i en uheldsrapport, som du finder på Medlemsforum - Uheldsrapportering eller ved at klikke her: